Novinky

Společnost Tyco Fire & Integrated Solutions díky PLM řešení ENOVIA na platformě 3DEXPERIENCE zajistila bezproblémovou komunikaci mezi vývojovými centry a výrobou

 

21. 4. 2016 Společnost DYTRON s.r.o. úspěšně dokončila implementaci PLM řešení ve společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions postaveném na nejnovější verzi systému ENOVIA od společnosti Dassault Systèmes.

Implementované PLM řešení spojuje vývojové a konstrukční procesy R&D center v ČR, Německu a Velké Británii s procesy výrobního závodu Tyco v Ráječku a pokrývá kompletní správu konstrukčních a výrobních struktur mechatronických výrobků a jejich variant. Dále zajišťuje řízení a kontrolu změnových a schvalovacích procesů ve vývoji a výrobě.

Josef Svoboda, ředitel společnosti DYTRON s.r.o., hodnotí celý projekt následovně: „Implementace takto rozsáhlého projektu, pokrývající komplexní požadavky výrobce High Tech výrobků je pro dodavatele vždy velkou výzvou. Klíčem k úspěchu DYTRONu byly vynikající zkušenosti z implementace PLM ve výrobních oddělení společnosti Tyco v roce 2011, partnerský vztah se zákazníkem postavený na důvěře a konzultantský přístup k řešení specifických požadavků zákazníka.“

Společnost Tyco díky PLM systému ENOVIA řídí vývojové a výrobní struktury výrobků a jejich variant a zefektivňuje komunikaci mezi vývojovými centry a výrobou. Toto řešení umožňuje zaměstnancům přístup k datům a informacím o výrobku, které představují „jediný zdroj pravdy“, což vede k nižší chybovosti a celkově ke zvýšení provozní efektivity a kvality.

Marcel Murár, manažer R&D centra společnosti Tyco, k projektu dodává: „Implementace platformy 3DExperience je pro Evropská R&D centra společnosti Tyco velký a důležitý krok, ve kterém společnost Tyco integruje procesy a produktová data v robustním a přitom flexibilním systému. 3DExperience nám přináší unifikaci metodiky práce napříč jednotlivými centry, konsolidaci dat a zjednodušení práce s daty a nabízí další možnosti využití platformy pro širší spektrum uživatelů a částí organizace úzce spolupracujících na vývoji nových produktů.“

Akceptace a předání PLM systému do ostrého provozu proběhlo 21. 4. 2016 za účasti managera R&D centra společnosti Tyco, Marcela Murára a ředitele společnosti DYTRON, Josefa Svobody.