Technická podpora

Technická podpora

Nedílnou součástí portfolia aktivit společnosti DYTRON je i technická podpora poskytovaná společnostem, které využívají některé PLM řešení z portfolia Dassault Systemes. Technická podpora je poskytována v drtivé většině našim zákazníkům, ale podporu poskytujeme i na požádání ostatním firmám, pokud je zájem oboustranný.

Úrovně technické podpory:

ALC úroveň

Na tuto technickou podporu mají automaticky nárok všichni naši zákazníci, kteří od nás pořídili některé PLM řešení z portfolia Dassault Systemes. Jedná se o základní úroveň technické podpory, která je součástí ALC plateb – tzv.  ročních udržovacích poplatků. Společnosti, které nejsou našimi zákazníky, nemohou této úrovně využít, mají však možnost využít některou z nadstavbových úrovní technické podpory. Součástí je mimo jiné i nejdůležitější složka této úrovně Hotline.

Pro vyšší (standardní) stupně technické podpory si pak lze vybrat některou z nadstavbových úrovní:

PAY úroveň

Jedná se o placenou technickou podporu, o kterou nás může požádat jakákoliv společnost využívající některé PLM řešení z portfolia Dassault Systemes. Pro naše zákazníky platí tato úroveň ve chvíli, kdy jejich požadavek na podporu převyšuje rámec podmínek úrovně ALC, pro ostatní společnosti je to standardní úroveň při jakémkoliv požadavku. Mezi typické představitele požadovaných služeb z této úrovně patří:

  • Školení
  • Tvorba maker a vývoj aplikací na zakázku (postprocesory)
  • Implementace PLM systémů
  • Servisní zásah technika buď v místě či vzdáleně
  • Opakované instalace a administrace systémů
  • Analýzy firemních procesů
  • Tvorba metodických postupů

Každý typ služby má pevně stanovenou sazbu (buď hodinovou, nebo fixní).

Technická podpora

SBP úroveň

Jedná se o speciální obdobu PAY úrovně, které je určená pro zákazníky, kteří plánují pravidelnější požadavky na placenou technickou podporu. Tento typ technické podpory je vhodný pro společnosti, které nemají proškolené administrátory, chtějí si nechat námi vyvíjet specializované makra, vytvářet metodiky, apod.  SBP úroveň je kreditní systém, zákazník si podporu v podstatě předplatí a postupně odčerpává bez dalších administrativních úkonů (nabídky, objednávky, fakturace, …) . Při použití SBP úrovně jsou zákazníci navíc schopni dosáhnout na výhodnější hodinové sazby technické podpory. Tato úroveň je využitelná pro stejný typ úkonů jako úroveň PAY.

SLA úroveň

SLA úroveň představuje nejvyšší úroveň technické podpory mezi námi  a naším zákazníkem. Jedná se o princip servisní smlouvy, v rámci které se stanoví sazby, rozsah, garance reakční doby apod. Veškerá technická podpora potom probíhá dle této smlouvy.

 

V případě zájmu kontaktujte Vedoucího technického oddělení:  michal.kopecky@dytron.cz, 737 200 530.