CATIA V5 – Pokročilé modelování ploch

CATIA V5 – Pokročilé modelování ploch

Toto školení v obsahuje tři samostatné kurzy:  Generative Shape Design, Healing Assistant a FreeStyle Shaper, Optimizer a Profiler.


Generative Shape Design:

V tomto kursu se naučíte jak vytvořit drátové konstrukční elementy a doplnit existující 3D součásti o obecnou drátovou geometrii a základní plošné operace. Tento modul umožní rovněž návrh jednodušších plošných těles.

 • Úvod do Generative shape design
 • Tvorba drátové geometrie a ploch
 • Operace s drátovou a plošnou geometrií
 • Hybridní modelování (kombinace objemových, plošných a drátových prvků)
 • Modifikace plošných těles
 • Úprava prostředí a chování GS Designu

Požadovaná znalost: kurz CATIA V5 Fundamentals


Healing Assistant:

Kurz pro všechny, kteří pracují s daty z různých CAD aplikací a formátů (CATIA V4, STEP, IGES). Naučíte se migrovat data tak, aby odpovídala požadavkům CATIA V5 na modely. To znamená analyzovat vstupní data a opravovat topologii a geometrii.

 • Úvod do problematiky
 • Komplexní analýza vstupních dat a rozčlenění podle druhu chyb
 • Oprava topologie
 • Oprava geometrie
 • Průběžně cvičení pro všechny školené oblasti

Požadovaná znalost: kurz CATIA V5 Fundamentals, kurz CATIA V5 Generative Shape Design


FreeStyle Shaper, Optimizer a Profiler:

Vytváření pokročilých hybridních tvarů, ověřování a upravování libovolných typů tvaru – od volných stylizovaných povrchů po hladké mechanické tvary.

FreeStyle Shaper je velice silným modelovacím nástrojem užívaným k dynamickým návrhům všech druhů plošných elementů, od stylistických náčrtů k finálním plochám, které jsou připraveny pro výrobní procesy. S použitím tohoto produktu budete schopni tvořit free-form 3D křivky a plochy úplně z ničeho a dynamicky deformovat a analyzovat všechny takto vytvořené elementy.

Budete mít možnost vytvářet a modifikovat tvary křivek a ploch založených na takových elementech, jakými jsou například digitalizovaná data.

Poptávkový formulář