CATIA V6 – Základní školení

CATIA V6 – Základní školení

Toto školení se skládá ze tří samostatných kurzů:


CATIA V6 Mechanical Design Fundamentals  je základní školení ovládání aplikace (Tvoření profilu, Part Design, Assembly design …).

Tento kurz představuje základy pro práci v systému CATIA V6, díky kterým budou účastníci schopni tvořit pomocí feature-based funkcí a funkcionální tvorby designu. K této tvorbě si vyzkouší způsoby aplikace norem a ověření v modelech. Obsahem kurzu je také tvorba jednoduchých sestav, simulací a mechanizmů. Tvorba renderovaných obrázků a detailních výkresů z 3D dat.

Kompletní struktura tohoto kurzu:

 • Vyhledávání dokumentů a dat ve V6 databázi
 • Otvírání, prozkoumávání a ukládání V6 dat (metadat)
 • Tvoření mechanických dílů
 • Ověřování struktury jednotlivých dílů v rámci aplikaci jednoduchých pravidel
 • Vytvoření a animace mechanizmu v sestavě
 • Tvorba vyrenderovaných zobrazení návrhů
 • Vytvoření jednoduchého, ale detailního výkresu

Požadovaná znalost: žádná


Kurz CATIA V6 Mechanical Design Advanced je určen pro pokročilé uživatele aplikace CATIA V6.

V tomto kurzu se již účastníci budou zaobírat komplexními modelovacími technikami. Naučí se, jakých způsobem tvoři správně strukturované modely a komplexní díly, jak definovat architekturu výrobku a použít ji k návrhu prostředí sestavy. Také se studenti naučí řídit strukturu složitějších sestav a jejich konfigurací, jak rychle a snadno tvořit normalizované díly a správně parametrizované modely pro své firmy. V neposlední řadě je pak probrána analýza dopadů jednotlivých konfigurací daného dílu v rámci sestavy.

Strukturu tohoto kurzu lze shrnout do osnovy v těchto bodech:

 • Navrhování komplexních dílů
 • Řízení struktury složitějších sestav
 • Navrhování v prostředí sestavy
 • Používání Assembly-level funkcí
 • Používání různých konfigurací sestav
 • Analýza dopadů různých modifikací v rámci modelu
 • Analýza a přezkoumání návrhů sestav

Požadovaná znalost:  kurz CATIA V5 Fundamentals


Kurz CATIA V6 Mechanical Surface Design … popis bude brzy doložen


Ilustrační fotografie:

Poptávkový formulář