Nabídka kurzů

ENOVIA V6 je komplexní podnikové řešení správy technické i netechnické dokumentace, výrobkových struktur, jejich variant, projektů, zákaznických požadavků a produktových či zakázkových informací, které nabízí široké možnosti sdílení a výměnu všech produktových informací vzniklých v průběhu celého životního cyklu a vzájemnou spolupráci nejen mezi jednotlivými uživateli a odděleními podniku, ale i dodavateli či odběrateli.

VÍCE INFO

CATIA je světovou špičkou v oblasti CAD/CAM/CAE technologií. Systém nabízí široké spektrum řešení integrovaných do jednoho prostředí pro veškeré aspekty a obory konstruování a vývoje výrobku, práce ve 3D založená na jednotné databázi, provázanost na PLM systémy, podpora bezvýkresové výroby, zajištění spolupráce v týmech, optimalizace technologických procesů, snižování nákladů, zvyšování konkurenceschopnosti firmy.

VÍCE INFO

DELMIA umožňuje výrobě ve všech odvětvích průmyslu virtuálně definovat, plánovat, vytvářet, monitorovat a kontrolovat produkční procesy. Výhody systému jsou především ve snížení času programování NC a zajištění vytvoření bezkolizní dráhy nástroje. Zlepšení programovací přesnosti tím, že simuluje skutečné chování komplexních obráběcích strojů zvýšuje produktivitu tím, že eliminuje tradiční zpracování dat.

VÍCE INFO

3DVIA Composer přináší revoluci v tvorbě průvodní technické dokumentace. 3DVIA Composer mění způsob, jakým zpracováváte, upravujete a dále distribuujete vaši produktovou dokumentaci.Vysoká efektivita procesu tvorby dokumentace je dána využitím veškerých 3D dat produktu, čímž se snižuje časová náročnost na přepracování technické dokumentace při změnách produktu.

VÍCE INFO