Implementace PLM Systémů

Implementace PLM systému

Projektové řízení implementačních projektů zpracovává společnost DYTRON s.r.o. dle mezinárodní projektové metodiky PRINCE2. Jako cílové aspekty k úspěšnému dokončení projektu jsou na pravidelné bázi vyhodnocovány/kontrolovány náklady, časový plán, kvalita, rozsah (scope), riziko a především přínosy (benefity) projektu k plné spokojenosti koncového zákazníka.

 

Během implementací společnost Dytron s.r.o dodržuje základní charakteristiky metodiky řízení projektů ve výrobě PRINC2:

  • Jasně definovaný životní cyklus projektu (trvání)
  • Definované a měřitelné produkty
  • Koordinované postupy k dosažení/vytvoření produktů
  • Předem definovaný rozsah zdrojů (čas, peníze..)
  • Organizační strukturu s definovanými odpovědnostmi k řízení projektů
  • Včasná eskalace a plánování rizik
  • Vyhodnocování úspěšnosti projektů

Prince2

Struktura implementace

Každá implementace PLM systému je řízena a vedena v několika fázích.

  • Fáze I: Analýza a návrh řešení
  • Fáze II: Implementace pilotního projektu
  • Fáze III: Implementace a ostrý provoz PLM systému

Během implementace PLM systémů dochází k pravidelným schůzkám projektového týmu, aby byla zaručena informovanost o aktuálním stavu projektu a případných požadavcích klienta

Struktura implementace