Novinky

Seminář “ Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu“

 

Dne 14.11.2013 se konal tradiční seminář Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu od společnosti SWELL v Lázních Bělohrad (hotelový komplex Tree of Life).

Letošní téma neslo název „Prototypy a lehké konstrukce“ a seminář byl zaměřen primárně na konkrétní vývojové projekty a jejich technická řešení.

Přednášejícími byli zástupci vývoje automobilek, dodavatelů a poskytovatelů vývojových služeb a univerzit. Program byl zaměřen na sdílení zkušeností z konkrétních vývojových projektů, inspirativní postupy, zajímavá technická řešení a odhady dalšího vývoje oboru. Úvod semináře patřil p. Lukáši Snopkovi, konstruktéru firmy Swell v Gestione Sportiva Aerodinamica, Ferrari, který popsal zajímavé zkušenosti a přínosy na projektech týmu F1. Následovala celá řada zajímavých přednášek od popisu konstrukčních technologií na tvorbě nové Škody Octavia, až po popis projektu návrhu prototypu lehkého vozidla, které ujede na 1l nejdelší vzdálenost od  p. Miroslav Tesař z  Dopravní faktulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice.

Zájem vzbudila především ukázka nového produktu Exalead OnePart na trhu mezi SBA (Search Based Aplikacemi), kterou předvedla společnost DYTRON. Pánové z firmy DYTRON popsali klientům, jakým způsobem pomáhá EXALEAD OnePart inženýrům, konstruktérům i manažerům nalézt a opakovaně použít již existující konstrukční komponenty, případně jim velmi usnadňuje rozhodnutí, zda je skutečně nutné navrhnout a vyrobit zcela novou součástku a zatížit tak rozpočet projektu souvisejícími náklady.

Příjemné a spíše komorní prostředí s omezeným počtem účastníků poskytovalo po přednáškách prostor pro podrobnou diskusi.

Fotografie: