Makra

Automation aplikace (makra) jsou nástroje, které ve firmách u produktů od firmy Dassault Systemes:

  • doplňují neexistující funkce do 3D nástroje
  • odstraňují rutinní činnosti
  • zvyšují efektivitu
  • šetří konstrukční i adm. čas, a tím i peníze

 

Př: Cílem aplikace Consist PN je automatické pojmenování dle předepsané syntaxe a její kontrola v sestavě i na jednotlivých partech. Pojmenování se týká názvů souborů, které musí korespondovat s Part Number a jménem instance v sestavě. Lze také rychle a jednoduše změnit Číslo přípravku nebo kontrolní stav pro všechny díly sestavy i vnořených podsestav, bez dlouhého vypisování lze vložit předdefinovaný nový díl nebo podsestavu.

aplikace Consist PN

Př2: Aplikace Grid Projection (100-síť) – umožňuje proložit 3D osovou síť 2D pohledem, řezem. Zobrazuje orientační vzdálenost kontur výkresu. Poskytuje přehlednou orientaci, a to i v pootočených, 2D pohledech. Zobrazuje „stovkovou síť“.
Aplikace Grid Projection (100-síť)