Export/ Import CATIA Files

Export/ Import CATIA Files

Tento modul umožňuje exportovat kompletní CATIA data včetně přejmenování ze systému ENOVIA SmarTeam V5 a to včetně editovatelného kusovníku, který spolu s daty slouží k následnému importu do stejného nebo zákaznického systému ENOVIA Smarteam V5.

Export CATIA Files

import CATIA Files