ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration

Tento modul umožňuje zpracovávat veškeré výstupy z CAM aplikací s vazbou na aktuální CAD dokumentaci. Pomocí modulu je zajištěno řízené předávání CAD dat dílců (uvolněných i rozpracovaných) pro CAM, dále správa CAM projektů a souborů a hlídání vazby na verzi CAD dat v PLM systému a řízení vydávání a platnosti NC programů. ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration umožňuje řídit data různých CAM aplikaci jako je např. WorkNC a  PowerMill.

Klíčové vlastnosti:

  • Vazba mezi CAD z CAM daty
  • Snížení celkového objemu dat
  • Možnost vytvářet nové revize pouze na změněných datech
  • Snížení objemu dat při ukládání a vydávání nových revizí

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration