DYTRON řešení

Pokročilé plánování kvality výrobku (APQP)

Pokročilé plánování kvality výrobku (APQP)

Pokročilé plánování kvality je strukturovaný plán jednotlivých fází a úkolů, které je nutné splnit, aby byla zajištěna očekávaná kvalita výrobku zákazníkem. Základní rozdìlení na jednotlivé fáze obvykle postihuje zachycení a pochopení zákaznického požadavku, návrh a vývoj výrobku, návrh a vývoj výrobního procesu a jeho ověření, zavedení výrobku do výroby, zpětná vazba a metodika kontroly

VÍCE INFO

Makra

Makra

Automation aplikace (makra) jsou nástroje, které ve firmách u produktů od firmy Dassault Systemes: doplňují neexistující funkce do 3D nástroje, odstraňují rutinní činnosti, zvyšují efektivitu, šetří konstrukční i adm. čas a tím i peníze

VÍCE INFO

Komunikace s dodavateli

Komunikace s dodavateli

Komunikace s dodavateli je samostatná webová aplikace, která je určen k oboustranné výměně souboru mezi jednotlivými společnostmi. Tato aplikace je složena ze dvou částí, přičemž v první části lze veškeré soubory do systému nahrávat přes výběr souborů a v druhé části je doplněna k hlubší integraci ze systémem ENOVIA včetně vydávání dat a správy partnerů.

VÍCE INFO

Design copy

Design copy

Tento modul slouží ke kopírování a klonování velkých sestav mezi zakázkami. Při exportu sestavy se zakázky nebo z katalogu dojde ke kompletnímu přejmenování dat sestavy se zachováním veškerých vazeb a s informacemi o typu objektu dle profilových karet. Následný import sestavy do nového projektu/zakázky automaticky vyplní profilové karty dle informací z předchozí zakázky a vloží sestavu připravenou k modifikaci.

VÍCE INFO

Export/ Import CATIA Files

Export/ Import CATIA Files

Tento modul umožňuje exportovat kompletní CATIA data včetně přejmenování ze systému ENOVIA SmarTeam V5 a to včetně editovatelného kusovníku, který spolu s daty slouží k následnému importu do stejného nebo zákaznického systému ENOVIA Smarteam V5.

VÍCE INFO

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration

ENOVIA SmarTeam V5 – NC Integration

Tento modul umožňuje zpracovávat veškeré výstupy z CAM aplikací s vazbou na aktuální CAD dokumentaci. Pomocí tohoto modulu je zajištěno řízené předávání CAD dat dílců (uvolněných i rozpracovaných) pro CAM, dále správa CAM projektů a souborů a hlídání vazby na verzi CAD dat v PLM a řízení vydávání a platnosti NC programů. Tento modul umožňuje řídit data různých CAM aplikaci jako je např. WorkNC a PowerMill.

VÍCE INFO