Transportation & Mobility

Transportation and Mobility je jedno z nejvýznamnějších průmyslových odvětví, které je výrazným tahounem v oblasti inovací a použití i využívání pokrokových technologií. Požadavky kladené obecně na dopravu (resp. na dopravní prostředky) se dají shrnout do těchto vlastností: účinnost, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Být úspěšný na tomto trhu znamená vyhovět těmto základním požadavkům a také schopnost rychle a efektivně na tyto požadavky reagovat. Výsledkem je pak posílení konkurenční výhody. Finální výrobci (OEM) i dodavatelé (Tier 1, Tier 2…) při uplatnění svých výrobků  často čelí kritickým rozhodnutím, které mají vliv a dopad na výkon, dodržování předpisů a renomé své firmy.

V současnosti je vývoj výrobků, a zejména automobilů, stále více založen na globální spolupráci. Tlak mít výrobek ve správný čas na správném trhu je obrovský. Platforma3DEXPERIENCE of firmy Dassault Systèmes umožnuje OEM a jejím dodavatelům zrychlit inovace výrobků a  tím zlepšit šance na úspěch na trhu. Implementace Automotive PLM řešení, založeného na 3DEXPERIENCE platformě umožnuje zejména:

  • návrh celého systému – od požadavku k funkčnímu, logickému a fyzickému modelu
  • udržovat sledovatelnost životního cyklu od myšlenek a požadavků a zmenšování rozdílů mezi tím, co je vyráběno a tím, co chce trh
  • řídit komplexnost vývoje produktu
  • implementovat plánování kvality (APQP a PPAP) pro kritické procesy
  • provádět virtuální testování za účelem zvýšení bezpečnosti, kvality a užitné hodnoty výrobku
  • řídit procesy a data zaměřené na životní prostředí (ELV – End-of Life Vehicle resp. IMDS)
  • používat jednotný zdroj (úložiště) všech informací a dat týkajících se produktu a procesů probíhajících skrze celý životní cyklus

 

Dassault Systèmes  Automotive PLM řešení zahrnuje jednotlivé oblasti procesu jako Voice of the CustomerProgram Management ( APQP), Product Portfolio Management, Configuration / BOM ManagementRegulatory Compliance Management (IMDS), Supply Chain Management,

Firma DYTRON dlouhodobě působí v automobilovém průmyslu na českém trhu a poskytuje poradenství, školení a implementaci PLM systémů pro Automotive.