Industrial Equipment

Pro podporu výroby strojů a strojního zařízení připravila společnost Dassault Systemes řešení, které nazvala SINGLE SOURCE OF SPEED. Jedná se o řešení řízení projektů ve výrobě, které umožňuje velice efektivně, rychle a odkudkoliv podporovat návrh, vývoj, výrobu  a údržbu strojů a zařízení.

Toto řešení je odpovědí na požadavky globálního trhu, kdy vznikají nadnárodní společnosti s distribuovaným know-how, technologiemi a výrobními možnostmi, na projekty jsou kladeny zvýšené nároky na minimalizaci celkových nákladů včetně distribuce. Zároveň je velký tlak na inovace, zvyšování konkurenceschopnosti a přizpůsobení podmínkám lokálních trhů.

Hlavní výhody řešení pro podporu výroby strojů a strojního zařízení

  • Unikátní jednotný a komplexní datový model pro návrh produktu od požadavků na funkci a logiku až po fyzický model produktu pro celý jeho životní cyklus
  • Využitím virtuálního prostorového modelu pomáhá předčit očekávání zákazníků a podporuje rychlejší realizaci prodeje
  • Možnost provádět virtuální testování produktu a simulace jeho chování v prostředí jeho použití
  • Jednotné a řízené uložiště dat pro využití v globalizovaném prostředí, kde nezáleží na geografické poloze jednotlivých členů projektových týmů podílejících se na vzniku výrobků
  • Zefektivnění komunikace členů projektových týmů a jejich  spolupráce včetně sledování a řízení všech projektů firem – jejich vývojových a výrobních programů
  • Integrace dodavatelských řetězců
  • Plná podpora mezinárodních norem
  • Maximalizace produktivity při vývoji produktu
  • Integrace pravidel pro zrychlení vývoje/výroby produktu

Industrial Equipment

Řešení  pro Industrial Equipment  společnosti Dassault systemes je již nasazeno u následujících zákazníků: Continental Teves, Bilsing, MECHANICAL DESIGN, OSTROJ.

Řešení  Industrial Equipment: www.3ds.com/industries/industrial-equipment

Reference řešení  Industrial Equipment: www.3ds.com/customer-stories/all-customer-stories/?industry/industrial+equipment

Leták o Industrial Equipment: http://www.3ds.com/fileadmin/Industries/Industrial-Equipment/Pdf/brochures/Industrial-manufacturing-machinery-flyer-web.pdf