HIGH-TECH

High-Tech je jedním z nejrychleji rozvíjejících průmyslovým odvětvím na světě. High-Tech průmysl lze zjednodušeně definovat jako ekonomické činnosti, které ke své produkci ve velké míře používají vyspělé technologie. Zároveň vývoj výstupů z těchto činností doprovází vysoké náklady buď na inovace a/nebo na výzkum a vývoj. Takovéto ekonomické činnosti zároveň vytvářejí vyšší přidanou hodnotu.

High-Tech výrobci čelí řadě problémů při vývoji složitých elektronických zařízení v kombinaci s požadavky trhu. Je stále více vyžadována rychlá reakce a přizpůsobení jednotlivým zákaznickým požadavkům a to v co nejkratší možná době, což nutně vyžaduje co možná nejkratší čas od požadavku přes vývoj až po produkci nového výrobku. Tuto celou problematiku v dnešním silně konkurenčním prostředí nelze efektivně zvládnout bez robustního a komplexního PLM řešení, jakým je software ENOVIA V6.

Software ENOVIA V6 poskytuje řešení v rámci celého vývoje produktu od prvotního „sběru“ požadavků přes vývoj a implementaci změn až po finální realizaci a následný servis produktu.

Hlavní výhody řešení pro High-Tech

  • Ucelený návrh produktu – od požadavků na funkci a logiku až po fyzický model produktu v uceleném procesu
  • Využití komplexního řešení pro návrh mechatroniky a jednotné digitální definice výrobku skládajícího se z různých komponentů od různých vývojových týmů mechatronického vývoje
  • Možnost provádět virtuální kvalifikaci produktu, simulace produktu a sjednotit modelování (stavbu produktu) a tím odstranit hranice mezi jednotlivými softwary využitých při vývoji produktu
  • Jednotné a řízené uložiště dat pro využití v globalizované prostředí, kde jednotlivé oddělení podílející na vzniku výrobku jsou rozesety v různých částech světa
  • Plná podpora mezinárodních norem využívaných v High-Tech průmyslu např. ISO IEC 15288
  • Maximalizace produktivity při vývoji produktu
  • Integrace pravidel pro zrychlení vývoje/výroby produktu

Hightech

High-Tech řešení společnosti Dassault Systemes je již nasazeno u těchto zákazníků: 3M, AMD, SONY Corporation, Nikon, IBM Microelectronics, LG Electronics, Siemens ICM, Lenovo, NXP.