Energy, Process and Utilities

Společnosti ze segmentu Energetiky, Petrochemie a Utilit (EPU) na celém světě se snaží objevovat nové možnosti úspor, zefektivnit procesy a posouvat hranice technologií s využitím inovativního přístupu a aplikaci všech moderních poznatků a zkušeností.

Společnost Dassault Systèmes vyvíjí již více než 30 let technologie, které jsou hnací silou inovací v celé řadě odvětví. Stejně tak i v segmentu EPU používají lídři tohoto odvětví v každodenní praxi 3D aplikace, nástroje pro simulaci, modelování dějů, optimalizování a řízení každého aspektu jejich činnosti v procesu od návrhu, realizace investičních celků, podpory provozu, včetně odstavení a bezpečné likvidace.

Inovace však často znamenají dělat nové a inovativní projekty nově a nezaběhnutým způsobem. Často to znamená využít nejen nové postupy a nástroje, ale také předat zkušenosti jiných klientů využívající pokrokové nástroje společnosti Dassault Systemes. Prostředkem a současně příležitostí je pro to 3DEXPERIENCE platforma, která v sobě skrývá rodinu vícedimenzionálních produktů, ověřených nejen na významných světových projektech, ale zejména obsahuje nenahraditelnou zkušenost a „best practice“ z příslušného segmentu odvětví.

Energetika a utilitní sektor je vlastně hnacím motorem moderní civilizace, stavebním kamenem ekonomické prosperity a současně také i nutnou podmínkou udržitelnosti budoucího rozvoje. Proto společnost DYTRON přikládá EPU segmentu patřičný důraz a věnuje se projektům, které mohou pomoci zefektivnit, urychlit a snížit náklady na procesy návrhu a výstavby, při zachování souladu s legislativou, předpisy a vyšší mírou zajištění bezpečnosti.

Energetika, Petrochemie a Utility (EPU)

Implementace PLM systémů

Pro segment Energetiky a Utilit je k dispozici celkem 7 specializovaných řešení:

1.      Optimalizovaná výstavba investičního celku (zde popisovaná oblast Optimized Plant Construction)

2.      Zajištění bezpečnosti investičního celku

3.      Digitální 3D podoba investičního celku

4.      Obnovitelné zdroje (větrné elektrárny)

5.      Provoz investičního celku

6.      Environmentální problematika a začlenění investičních celků

7.      Zákazníky řízená dodávka energie

 

Software ENOVIA V6 jako významná komponenta 3DEXPERIENCE platformy je určen zejména pro uživatelské profily, jako jsou konstruktéři, mechanici, produktoví designeři, vedoucí vývoje, hlavní inženýři projektu, produktoví a projektoví manažeři, nákupčí (sourcing) a koordinátoři, technologové, zástupci subdodavatelů i členové managementu a obchodního oddělení. Řešení je platformově nezávislé a ovládáné prostřednictvím standardního webového rozhraní. Je adaptabilní a na platformě Windows plně integrované s nástroji MS Office. Vyhovuje specifickým požadavkům organizací různých typů. Software ENOVIA V6 je otevřený prostředí jiných podnikových systémů a aplikací, konkrétně všem hlavním CAD, ERP, CRM, DMS systémům, s vazbou na Activ Directory nebo také s nástroji pro projektové řízení od 3. stran.

Optimized Plant Construction

Optimized Plant Construction je nástrojem pro efektivní řízení projektů vývoje a výstavby investičních celků. Software ENOVIA V6 pomáhá společnostem všech velikostí optimalizovat investiční náklady, urychlit začátek výroby, realizace a zvyšuje návratnost investic. Software ENOVIA obsáhne všechny aspekty projektu, usnadňuje spolupráci a zvyšuje produktivitu projektového ekosystému ve všech fázích – od návrhu a plánování, přes výstavbu a provoz až po vyřazení z provozu. Projektoví manažeři a konstruktéři se mohou soustředit na činnosti s vysokou přidanou hodnotou, zatímco dynamické nástroje provádějí kontrolu a simulace v reálném čase, což zkracuje a zlevňuje procesy návrhu a realizace. Řízení projektů ve výrobě je tak vysoce efektivní.