Aerospace & Defense

Aerospace & Defence (A&D) patří mezi průmyslová odvětví, které má, na základě povahy průmyslu, velmi vyspělé procesy jak z pohledu výzkumu a vývoje, tak i z hlediska výroby. Aerospace & Defence má také obrovský potenciál ve využívání nejnovějších technologií a technických procesů a inovací. Zejména vyspělost a disciplinovanost ve vývojových a výrobních procesech vyžaduje kooperaci a komunikaci týmů, podílejících se na vývoji a výrobě produktů v tomto odvětví. A&D jako průmyslové odvětví patří k průkopníkům v nasazování systémů řízení projektů ve výrobě, mezi které patří zejména systémy řídící životní cyklus výrobku tj. PLM – Product Lifecycle Management.

Firma Dassault Systèmes má v tomto průmyslu kořeny (Dassault Aviation) a více než 30 let vyvíjí komplexní řešení (3DEXPERIENCE platform) založené na přísných požadavcích a procesech v leteckém průmyslu. Implementace PLM systémů umožňuje zejména:

  • souběžnou práci a spolupráci v rámci dodavatelského řetězce s využitím jednoho zdroje informace o výrobku, procesů a zdrojů definice.
  • rychlé vytváření variant při maximálním využití již vytvořených dílů (znovupoužití součástí na základě znalostního řízení)
  • urychlit začátek výroby definováním produktových řad souběžně s návrhem samotného produktu
  • urychlit inovace a garantovat technickou realizovatelnost možností prověřit vetší počet návrhů, včetně návrhů od dodavatelů, a rychle je přetvořit do vhodného konceptu
  • optimalizovat návrh, provoz a proces údržby za účelem zlepšení užitné hodnoty a snížení pořizovacích nákladů
  • transparentnost měnících se požadavků a návrhů změn za účelem snížení nákladů a udržitelnosti plánu výroby
  • adoptovat metody plánování kvality výrobku, zejména v případě kritických procesů, za účelem zlepšení kvality dopravního prostředku a urychlení jeho certifikace

Aerospace-Defence

Firma DYTRON poskytuje poradenství a implementaci PLM systémů z produktového portfolia firmy Dassault Systèmes a opírá se při tom o své dlouholeté zkušenosti v této oblasti průmyslu.