3DEXPERIENCE

Aerospace & Defense

Aerospace & Defense

Aerospace & Defense (A&D) patří mezi průmyslová odvětví, které má, na základě povahy průmyslu, velmi vyspělé procesy jak z pohledu výzkumu a vývoje, tak i z hlediska výroby. Aerospace & Defense má také obrovský potenciál ve využívání nejnovějších technologií a technických procesů a inovací.

VÍCE INFO

Transportation & Mobility

Transportation & Mobility

Transportation and Mobility je jedno z nejvýznamnějších průmyslových odvětví, které zejména díky automobilovému průmyslu, je výrazným tahounem v oblasti inovací a použití i využívání pokrokových technologií. Požadavky, kladené obecně na dopravu resp. na dopravní prostředky, se dají shrnout do těchto vlastností: účinnost, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí.

VÍCE INFO

Energy, Process and Utilities

Energy, Process and Utilities

Společnosti ze segmentu Energetiky, Petrochemie a Utilit (EPU) na celém světě se snaží objevovat nové možnosti úspor, zefektivnit procesy a posouvat hranice technologií s využitím inovativního přístupu a aplikaci všech moderních poznatků a zkušeností.

VÍCE INFO

High-Tech

High-Tech

High-Tech je jedním z nejrychleji rozvíjejících průmyslovým odvětvím na světě. High-Tech průmysl lze zjednodušeně definovat jako ekonomické činnosti, které ke své produkci ve velké míře používají vyspělé technologie. Zároveň vývoj výstupů z těchto činností doprovází vysoké náklady buď na inovace a/nebo na výzkum a vývoj.

VÍCE INFO

Industrial Equipment

Industrial Equipment

Pro podporu výroby strojů a strojního zařízení připravila společnost Dassault Systemes řešení, které nazvala SINGLE SOURCE OF SPEED. Jedná se o řešení, které umožňuje velice efektivně, rychle a odkudkoliv podporovat návrh, vývoj, výrobu a údržbu strojů a zařízení .

VÍCE INFO