Novinky

Promo video o úspěšné implementaci PLM systému ve společnosti Brano Group, a.s.

 

Jednotliví představitelé managementu společnosti Brano Group, a.s. popsali v cca 4 minutách potřeby, možnosti, spolupráci a předevsím přínosy implementace systému ENOVIA V6.

Pan Juříček | předseda představenstva a generální ředitel popsal základní orientaci a portfólio společnosti Brano Group, a.s. a především potřeby v řízení nákladů a času na projektech, které se zavedením PLM dopomohlo vylepšit.

Následoval pan Táborský | člen představenstva a generální ředitel, který popsal konkrétní důvody pořízení PLM, popis implementace a především přínosy, které toto řešení společnosti přineslo.

Technickou stránku a přehled funkcionalit systému ENOVIA V6 rozebral pan Otáhal | Key Account Manager. Vyzdvihl možnost paralelního řízení projektů v reálném čase, integraci s podnikovými CAD systémy a také online spolupráci všech oddělení na životním cyklu výrobku.

Závěrem pan Juříček připomenul výhody systémového řízení projektů v ENOVIA V6 dle standartů APQP a doporučil tento PLM systém jako řešení ostatním firmám v automobilovém průmyslu.