Novinky

Předvýrobní procesy u dodavatelů do automotive

 

Na jaře 2015 proběhla 1. vlna PLM monitoru, výzkumného projektu, který sleduje situaci v oblasti životního cyklu výrobku u výrobních společností v České republice. Výzkum byl zaměřen na řízení předvýrobních procesů v automobilovém průmyslu. Výsledky průzkumu mimo jiné ukázaly, že třetina dodavatelů do automotive stále řídí předvýrobní procesy „historickým“ způsobem.  

U výrobců „vede“ klasická správa dat v adresářové struktuře

Více než polovina dodavatelů do automotive spravuje technickou dokumentaci o výrobcích v adresářové struktuře na serveru nebo lokálních počítačích. Třetina firem má pro správu dat vyčleněnou speciální aplikaci (např. ERP, PDM, PALSTAT, VAULT, Share Point, apod.) a pouze 13 % má integrovaný PLM systém, tedy aplikaci pro řízení celého životního cyklu výrobku.

Změnové a schvalovací řízení se řeší oběžníky

I procesy změnového a schvalovacího řízení jsou ve většině podniků řešeny historicky zavedeným způsobem, tedy pomocí předávání oběžníků (papíry, maily, excelové tabulky…). Elektronické řízení procesů pomocí workflow má třetina dodavatelů do automotive a PLM systém využívá 13 % podniků. Častěji jsou to podniky s vyšším obratem a větším počtem zaměstnanců.

Informace o aktuálním stavu projektu se zjišťují nejčastěji na projektových poradách

Až 60% podniků si informace o aktuálním stavu projektu zjišťuje „offline“ buď v zápisech z projektových porad anebo dotazováním pomocí e-mailů a telefonátů. Jen 40% firem má online přístup k aktuálním informacím ať už prostřednictvím nějaké izolované aplikace anebo integrovaného PLM systému.

Více o projektu PLM monitor zde.