Novinky

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

 

Také v letošním roce se v brněnském hotelu Holiday Inn sešli vrcholní manažeři společností z automobilového průmyslu, aby si vzájemně vyměnili zkušenosti a názory ze svého oboru.

Program letošní již 11. konference byl tradičně velice bohatý. Blok přednášek zahájil p. Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu a ing. Pavel Řežábek, člen bankovní rady České národní banky, kteří popsali vývoj ekonomiky v ČR a ve světě a její dopad na automobilový průmysl.

Poté následovala celá řada odborných přednášek, z nichž nelze opomenout přednášku „Podpora plánování a kontrola kvality (APQP)“ p. Ing. Josefa Svobody, ředitele společosti DYTRON s.r.o., zaměřenou na přínosy zavedení APQP řešení v systému ENOVIA V6 do výrobní společnosti nejen v automobilovém sektoru.

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Zkušenosti a názory představitelů automobilového průmyslu

■ Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu

■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik v automobilovém průmyslu

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Optimalizace výrobních nákladů v automobilovém průmyslu

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu

 

Konference se zúčastnilo více než 200 manažerů z řad výrobců v automobilovém průmyslu a jejich dodavatelů, mimo jiné představitelé společností ŠKODA AUTO, Hyundai Motor, TPCA, KIA Slovakia, IVECO, TATRA, ZETOR TRACTORS a další.