Novinky

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

 

Konference se každoročně účastní významní výrobci a dodavatelé v segmentu automotive z České republiky a Slovenska. Akce je podporována Sdružením automobilového průmyslu v ČR AutoSAP a slovenským ZAP.

Letos Josef Svoboda, ředitel společnosti DYTRON s.r.o., účastníkům prezentoval výsledky výzkumného projektu PLM monitor, který sleduje situaci v oblasti životního cyklu výrobku (PLM) u výrobních společností v České republice, a který společnost DYTRON s.r.o. realizuje společně s výzkumnou agenturou B-inside s.r.o. Výzkum mimo jiné ukázal, že podniky, které využívají PLM systémy, jsou výrazně spokojenější s řízením projektů, s procesem řízení změn i s přístupem k aktuálním informacím o stavu projektu.

Konference se zúčastnilo více než 200 manažerů z řad výrobců v automobilovém průmyslu a jejich dodavatelů, mimo jiné představitelé společností ŠKODA AUTO, TPCA, IVECO, TATRA Trucks, ZETOR TRACTORS a další.

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Zkušenosti a názory představitelů automobilového průmyslu

■ Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu

■ Řízení kvality, výkonnosti a rizik v automobilovém průmyslu

■ Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce

■ Optimalizace výrobních nákladů v automobilovém průmyslu

■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu