Vize, mise

Společnost DYTRON neustále usiluje o to být nejlepším a vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek a implementací PLM systémů, předávání zkušeností a následné podpory informačních řešení.

Vize

Být nejlepším a vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek a implementací systémů projektového řízení, předávání zkušeností a následné podpory informačních řešení.

Mise

Získáváním a předáváním zkušeností, sledováním odborného prostředí, nových technologií a trendů v oblasti informačních řešení je společnost DYTRON s.r.o. schopna velmi pružně reagovat na potřeby zákazníků. Dlouhodobá a systematická péče o kvalitu dodávaných řešení a poskytovaných služeb stejně tak jako rozvoj a předávání zkušeností je základní nástroj k uspokojování požadavků zákazníků.

Hodnoty

  • Zabezpečování jakosti produktů a služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti.
  • Každý proces, který má vliv na kvalitu, je identifikován a začleněn do systému vzájemně souvisejících procesů tak, aby přispíval k efektivnosti a účinnosti společnosti při dosahování jejích cílů.
  • Trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování a zvyšování kvality řešení a služeb a je nedílnou součástí firemní kultury.
  • Efektivní rozhodování jsou založena na analýze údajů a informací.
  • Významnou spoluúčast na tvorbě řešení a služeb mají naši partneři, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.