Profil

Profil společnosti

Společnost DYTRON s.r.o. byla založena v roce 1992. Hlavním cílem majitelů bylo technologicky povznést domácí firmy v oblasti 3D modelování a správy technické dokumentace na světovou úroveň, kterou měli majitelé možnost poznat jak při studiu, tak v zaměstnání. Tehdy se jednalo zejména o firmy z oblasti automobilového průmyslu, který byl v Čechách historicky svými přístupy a technologiemi na poměrně vysoké úrovni.

Od roku 1994 byla společnost DYTRON s.r.o. autorizována na prodej CAD/CAM systému CATIA. Zhruba v téže době se rozdělila na několik divizí podle svého zaměření. Jako přirozený důsledek dalšího rozšiřování svých aktivit bylo učiněno rozhodnutí vybudovat v roce 1996 v centru města vlastní firemní zázemí v podobě polyfunkční budovy se servisním střediskem, vlastní počítačovou konstrukcí a technickou podporou pro produkty na bázi CAD/CAM řešení.

Od svého založení byla společnost DYTRON s.r.o. několikrát oceněna jako nejlepší partner společnosti Dassault Systemes v Čechách či východní Evropě.

Dnes má společnost DYTRON s.r.o., kromě zázemí mateřské firmy v Novém Jičíně, také obchodní kanceláře v Praze a v Liberci a spolupracuje na společných projektech se společností DYTRON SLOVAKIA s.r.o. (Bratislava, Slovensko).

Projektový management

Stálou a po celou dobu existence firmy naplňovanou vizí společnosti DYTRON s.r.o. je být vyhledávaným technologickým partnerem v řízení projektů pro dodavatele automobilového a leteckého průmyslu, pro společnosti specializující se na HighTech technologie a pro společnosti z oblasti energetiky. Společnosti DYTRON s.r.o. nabízí v různorodých a náročných odvětvích průmyslu znalosti v oboru projektového managementu, dlouholeté zkušenosti a samozřejmě softwarové nástroje pro zabezpečení vývojových a konstrukčních prací (konzultace pro 3D modelování a správu dat), jak v oblasti vlastní realizace těchto činností, tak v oblasti pro projektové řízení těchto činností a procesů, podporu procesní spolupráce a kreativních přístupů v pracovních týmech. V této době, která vyžaduje hledání úspor nákladů a zvyšování efektivity ve všech oblastech hospodářství, je společnost DYTRON s.r.o. díky zkušenostem mnoha odborníků schopna poskytovat řešení a nástroje, které mohou pomoci ve Vaší firmě nalézt možnosti zrychlení a zefektivnění procesů s reálným finančním efektem v podobě úspor nebo vyššího zisku, což Vám pomůže zvýšit konkurenceschopnost.

PLM systémy

Hlavním cílem společnosti DYTRON s.r.o., jako dodavatele 3D a PLM řešení, je v současné době pomáhat využívat u svých zákazníků PLM systémy (Product Lifecycle Management), které pomáhají redukovat náklady a lépe využít stávající zdroje. Mezinárodní nezávislé průzkumy ve výrobních či distribučních společnostech ukazují, že až 30% času technického personálu zabírá zajišťování ověřených a aktuálních informací. Důležitá je tedy informace, že implementace PLM systémů pomáhá firmám nejen v době hospodářského útlumu, ale i v přípravě na období, kdy se ekonomika opět dostane do fáze růstu, kdy společnosti, které nástroje PLM již používají, budou velmi flexibilní při řešení nových zakázek a současně „udrží pod kontrolou“ náklady na správu dat a spolupráci technických pracovníků se zajištěnou kvalitou výstupů.

DYTRON s.r.o. je ryze českou a dlouhodobě ekonomicky stabilní firmou poskytující optimální a komplexní řešení řízení projektů ve výrobě.