Management

Jan Vokál | Jednatel společnosti

Jan Vokál | Jednatel společnosti

Osoba reprezentující, jednající a vystupující jménem společnosti, rozhoduje o činnostech a zájmech firmy, uzavírá smlouvy a kontrakty se zákazníky, s obchodními partnery, s bankovními institucemi, schvaluje důležité zakázky a investice, uzavírá pracovní poměry s novými zaměstnanci, rozvazuje pracovní poměry, rozhoduje o financích.


Josef Svoboda | Jednatel společnosti

Josef Svoboda | Jednatel společnosti

Osoba reprezentující, jednající a vystupující jménem společnosti, rozhoduje o činnostech a zájmech firmy, uzavírá smlouvy a kontrakty se zákazníky, s obchodními partnery, s bankovními institucemi, schvaluje důležité zakázky a investice, uzavírá pracovní poměry s novými zaměstnanci, rozvazuje pracovní poměry, rozhoduje o financích, zadává pracovní úkoly, zajišťuje řízení a chod firmy.


Michal Kopecký | Vedoucí technického oddělení

Michal Kopecký | Vedoucí technického oddělení

Zodpovídá za technickou podporu uživatelům pracujícím s CAD/CAM/PLM systémy portfolia společnosti DYTRON s.r.o. Komunikuje s odděleními technické podpory firmy Dassault Systemes. Zodpovídá za školení klientů a zaměstnanců. Napomáhá obchodním manažerům při prodeji svou technickou znalostí prodávaných CAD/CAM/PLM produktů.


Tomáš Valoušek | Technický ředitel

Tomáš Valoušek | Technický ředitel

Zodpovídá za chod vývojového, IT oddělení a informační strategii společnosti. Spravuje podnikovou infrastrukturu, koordinuje vývojové aktivity na projektech. Komunikuje s externími partnerskými společnostmi. Přiřazuje a eviduje společně s vedoucí účetní veškerý HW a SW ve společnosti.


Vladimír Nagy | Vedoucí úseku pro průmyslová řešení

Vladimír Nagy | Vedoucí úseku pro průmyslová řešení

Zodpovídá za portfolio nabízených řešení v různorodých oblastech průmyslu. Jako Solution Architect navrhuje a definuje funkcionalitu PLM systémů pro daného klienta. Svými odbornými znalostmi a rozsáhlými zkušenosti v oblasti PLM napomáhá obchodním manažerům při prodeji nabízených produktů.