Historie

Historie společnosti

Společnost vznikla v roce 1992. Od začátku roku 1994 byla autorizována pro prodej CAD/CAM systému CATIA společnosti Dassault Systemes. V rámci organizační struktury vznikly v této době 4 základní divize (CENTRAL, RISC, LINE a BACK), přičemž ze skupiny LINE byla k 1. 4. 1995 vytvořena dceřiná společnost ANDYT, která se v červenci 2000 od společnosti DYTRON oddělila. Jako přirozený důsledek růstu společnosti bylo učiněno rozhodnutí vybudovat v roce 1996 v centru města vlastní firemní zázemí v podobě polyfunkční budovy o celkové ploše cca 1000 m2 se servisním střediskem, maloobchodní prodejnou a školicím střediskem, vlastní počítačovou konstrukcí a technickou podporou pro produkty na bázi CAD/CAM řešení. Polyfunkční budova byla otevřena v červenci 1997.

Koncem roku 1998 otevřela společnost DYTRON v rámci rozšiřování svých aktivit pobočku v Bratislavě. Ta plní na Slovensku podobné úkoly, jako DYTRON v České republice.

V srpnu 2000 byla započata stavba nové pobočky v Mladé Boleslavi, která zahájila oficiálně svou činnost slavnostním otevřením za účasti obchodních partnerů dne 19. září 2001. S ohledem na své poslání získala pobočka název Centrum spolupráce a podpory (CSP). Tím se firma Dytron stabilizovala v centru svých zákazníků, kterým jsou nové možnosti určeny zejména. V centru jsou prostory pro školení, prezentace nových technologií a jsou zde soustředěni pracovníci technické podpory CAD/CAE/CAM/PDM řešení.

V roce 2013 společnost otevřela polskou pobočku v Polsku a tak úspěšně rozšířila pole působnosti v poskytování služeb směrem na Východní Evropu.

V dubnu 2014 společnost DYTRON zavedla management systému kvality dle normy ISO 9001:2008. V prosinci 2014 společnost otevřela pobočku v Liberci.

 

V datech

  • 1992 – vznik společnosti
  • 1996 – vybudování nového sídla společnosti v Novém Jičíně
  • 1998 – vznik pobočky na Slovensku
  • 2000 – vznik školícího centra v Mladé Boleslavi
  • 2005 – vznik pobočky v Praze
  • 2013 – vznik pobočky v Polsku
  • 2014 – nové sídlo pobočky v Novém Jičíně, certifikace dle ISO 9001:2008, vznik pobočky v Liberci