Novinky

Nasazení a realizace systému řízení a realizace projektů ve společnosti I&C Energo

 

Společnost I&C Energo, finální dodavatel systémů kontroly řízení (SKŘ) a elektro systémů (Elektro), vybrala systém pro řízení a realizaci projektů. Toto rozhodnutí následovalo po zkušenostech s projekty většího rozsahu, které společnost realizovala, a u kterých postrádala jednotný systém řízení vyššího dodavatele s vazbou na projektovou dokumentaci, harmonogramy, reporting apod. Vzhledem k tomu, že společnost ve svých aktivitách stále cílí na projekty, kde se vidí v roli finalisty SKŘ a Elektro, předpokládá, že v době zvýšeného tlaku na harmonogram a rozpočet projektů bude nákup systému konkurenční výhodou.

Výběr vhodného systému probíhal bezmála 2 roky a jako vítěz byl vybrán PLM systém ENOVIA na platformě 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systèmes, který nejlépe vyhovoval a splňoval technická kritéria, ale i z hlediska ceny porazil konkurenci. Implementaci systému bude realizovat společnost DYTRON.

Na základě interního pokynu generálního ředitele společnosti I&C Energo se od 1.6.2017 rozběhne interní projekt za účelem implementace systému. Byl stanoven postup a realizační tým, který se bude projektem zabývat. Předpokládané dokončení implementace je v roce 2018.