Novinky

Implementace systému CATIA V6 PLM Express ve společnosti Schiebel s.r.o.

 

Potřeby:

Schiebel jako přední dodavatel komponent v leteckém průmyslu hledal kvalitní řešení, jak dosáhnout zefektivnění a zjednodušení správy výrobních dat, zapojení netechnických pracovníků (CNC operátorů) do vývoje výrobku a umožnit uživatelům naplno využívat a mít kontrolu nad platnou elektronickou dokumentací.

Přínosy:

  • Systém umožňuje ve firmě online spolupráci konstruktérů, technologů, operátorů i vedoucích výroby. Všichni tito uživatelé mají jasný přehled a přístup k 3D datům o výrobku a související dokumentací.
  • Souběžné aktivity v procesu návrhu a technické přípravy výroby produktu díky předdefinované šabloně úkolů (rout), která kopíruje výrobní průvodku, ale již v elektronické formě.
  • Jednoznačnost aktuálních/platných dat výrobků, které zaručuje verzovaní revizí
  • Zabezpečení uložení dokumentů a ochrana před neautorizovaným přístupem. Schiebel má nyní jednoznačný přehled nad práci s elek. daty před zákaznickými audity

Pevně věříme, že systém v novém roce napomůže k celkovému zrychlení procesu konstrukce při vývoji nových výrobků.

Děkujeme všem členům projektového týmu.