NETVIBES

Úvodem

Převeďte informace z internetu a data z interních informačních systémů firmy na konkrétní trendy, expertní znalosti a obchodní akce.

Netvibes – Přehledné zpravodajství pomáhá firmám:

  • sledovat a řídit cokoliv v reálném čase
  • zlepšovat a zrychlovat rozhodovací procesy díky možnosti přizpůsobit si vzhled zpravodajské „nástěnky“ podle potřeb a přání uživatele
  • porozumět všemu, co se odehrává v interních informačních systémech, na internetu, na sociálních sítích

Netvibes - Přehledné zpravodajství

Naslouchejte všemu
Netvibes propojuje do jednoho výstupu všechny interní i externí informační zdroje

Učte se od kohokoliv
Jde o víc než jen o Business Intelligence. V reálném čase můžete například zpracovávat specifické odvětvové sociální analýzy a současně shromažďovat názory odborníku na lidské zdroje.

Jednejte v reálném čase
Předstihněte konkurenci a ušetřete čas díky automatizovanému reportingu a systému včasné výstrahy na to, co se děje a to v režimu 24/7

Hlavní přínosy Netvibes

  • V rámci jediného zpravodajského výstupu umožňuje Netvibes monitorovat a řídit všechny interní systémy a datové zdroje a externí internetové zdroje, včetně sociálních sítí
  • Umožňuje v rámci specifického odvětví „naslouchat“ sociálním názorům, provádět citlivostní analýzu a sdílet znalosti v reálném čase
  • Umožňuje automatizovat zpravodajství a systém výstrahy na výskyt sledovaných událostí jak v interních systémech, tak v externích datových zdrojích (internet)
  • Výstup lze prezentovat současně na všech mobilních platformách