EXALEAD OnePart

Úvodem

Exalead OnePart je inovativní a intuitivní rešení, jak urychlit vývoj nových výrobku a zvýšit produktivitu. Exalead OnePart je výkonný vyhledávací nástroj, který pomáhá inženýrům, konstruktérům, manažerům nalézt a opakovaně použít již existující konstrukční komponenty, případně jim velmi usnadňuje rozhodnutí, zda je skutečně nutné navrhnout a vyrobit zcela novou součástku a zatížit tak rozpočet projektu souvisejícími náklady.

Exalead OnePart

Přínos

Pomocí několika málo kliknutí může uživatel získat okamžitý přehled ve velkém množství dříve skrytých dat a získat v minulosti konstruované součástky, včetně souvisejících 2D/3D návrhů a další dokumentace, například technologického postupu. Je-li podobných či tvarově identických součástek vícero, je možné upřesnit hledání pomocí vzájemného porovnání a tak dospět k výběru optimální komponenty, kterou při konstrukci použijeme. Pokud je podobná součástka nalezena, může uživatel zároveň analyzovat důležitou související dokumentaci. Například specifikace, výsledky testů, validace, materiálové certifikáty a to vše z různých datových formátů.

 

Klíčové vlastnosti Exalead OnePart:

  • Vyhledávání a indexace dokumentů (*.pdf, xls, doc)a především konstrukčních 3D dat-dílů, sestav a výkresů na základě vstupních parametrů (jméno, typ, materiál,rozměry, klíčové slovo hledaného dílu..)
  • Jednoduchá navigace a orientace v konstrukčních sestavách ve vztazích rodič vs potomek
  • Efektivní porovnávání nalezených komponent k referenčnímu dílu
  • Náhled a rozpad hledané sestavy na jednotlivé části přímo v aplikaci
  • Podpora většiny CAD formátů (*.PRT, CATDrawing, CATPart, CATProduct, SLDPRT, DWG)“

Klíčové vlastnosti Exalead OnePart

 

Instalace

EXALEAD OnePart, je řešení na bázi SBA (Search Based Application) postavené nad platformou EXALEAD, které je intuitivne ovladatelné a velmi snadno se instaluje do stávajícího informacního systému rmy, aniž by vyžadovalo rozsáhlou asistenci IT specialistů. Exalead OnePart obsahuje konektory do všech informačním systému (fi le server/ ERP / PDM / PLM).

 

Reference

  •  Aerolia in France
  •  Alenia Aermacchi in Italy
  •  Bilsing automation czech s.r.o. (testovací provoz)