ENOVIA

ENOVIA – řešení pro efektivní řízení životního cyklu výrobku

Systémové řešení, umožňující efektivně řídit životní cyklus výrobku, je všeobecně známo pod zkratkou PLM (Product Lifecycle Management). Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů řešení v této oblasti je společnost Dassault Systemes, která nabízí implementaci moderního PLM systému ENOVIA V6.

PLM (Product Lifecycle Management)

Funkcionalita

Toto unikátní řešení se opírá o integrovaný PLM systém ENOVIA V6, kde jsou podchyceny a podporovány veškeré požadavky  kvalitativních norem. Základní struktura dat a informací je rozčleněna do výrobních programů, obvykle dle daného výrobce automobilů a souvisejících projektů. Standardní norma, obsahující kompletní strukturu fází a úkolů včetně požadavků na nezbytnou dokumentaci se strukturou adresářů, je uložena v předdefinované šabloně. Stejně tak jsou definovány jednotlivé procesy podchycující např. změnová řízení ve výrobě. Projektový vedoucí pak velmi snadno založí nový projekt z existující šablony s možností omezit či upravit rozsah a strukturu projektu podle charakteru zákaznického požadavku, přiřadí potřebné zdroje dle jejich zkušeností a kapacit, stanoví termíny jednotlivých milníků a uvolní projekt k realizaci. Ke sledování projektu v čase, rozpočtu a kvalitě mu pak slouží velmi přehledné manažerské rozhraní, kde má k dispozici i data čerpaná z jiných systémů, například přehled materiálových nákladů z ekonomického systému. Řízení projektů ve výrobě se tak stává rychlejší, efektivnější, přesnější a flexibilnější.

Vývoj a konstrukce výrobku je prováděna v standardních CAD nástrojích, kdy dodavatelé obvykle pracují v multiCAD prostředí z důvodů odlišných CAD systémů autovýrobců. PLM systém ENOVIA V6 je do těchto v automobilovém průmyslu standardně používaných CAD systémů plně integrováno a umožňuje plnou kontrolu a správu CAD dat a jejich verzování.  Pomocí 3D vizualizačních nástrojů v ENOVIA V6  je možné graficky procházet data a informace v projektu a provádět hodnocení stavu vývoje a konstrukce (Technical Design Review).

Další významnou integrovanou funkcionalitou je správa kusovníkových struktur výrobku. Je možné definovat kusovníkové položky nejenom mechanických dílů, které obvykle vznikají v CAD systému, ale i doplnit strukturu o položky elektronických komponentů, software a podobně. Standardní díly je možné organizovat a klasifikovat v knihovnách a opakovaně je používat v různých projektech.  U jednotlivých nakupovaných položek lze sledovat dodavatelské informace, určovat alternativní komponenty případně určit alternativní dodavatele. Takto připravený kusovník je pomocí integrace přenášen do výrobního informačního systému (ERP). Další důležitou integrovanou funkcionalitou je sledování a reportování složení použitých materiálů jednotlivých komponentů výrobku, které je vyžadováno výrobci automobilů dle pravidel IMDS (International Material Data System).

Oblast změnových řízení ve výrobě je řešena pomocí předdefinovaných procesů, které postihují proces návrhu změny (ECR – Engineering Change Request) a po vyhodnocení tohoto procesu následný příkaz ke změně (ECO/MCO – Engineering/Manufacturing Change Order), který má opět integrační vazbu na zpracování a uvolnění změny do výroby v ERP systému.

Uživatelé přistupují a pracují v systému prostřednictvím web prohlížeče a velmi snadno se orientují v přívětivém a intuitivním uživatelském prostředí web aplikace, kde jsou veškerá data navzájem provázána a přístupná v reálném čase a odpovídající kvalitě. Tato moderní technologie umožňuje snadné modifikace chování systému dle zákaznických specifik a výrazně snižuje náklady na administraci. Požadované projektové úkoly jsou uživatelům předkládány a jejich plnění je monitorováno.

 

Výhody systému

  • podpora změnového řízení ve výrobě
  • správa projektu a úkolu na něm dle předdefinovaných šablon dle norem APQP
  • integrace do ERP systémů
  • správa CAD dat a jejich verzování
  • intuitivní webové prostředí
  • nejmodernější architektura systému