CATIA Systems Engineering

CATIA Systems Engineering

CATIA Systems Engineering integruje komplexní chování výrobku do jeho definice ve fázi vývoje, což umožňuje zisk virtuální životní zkušenosti a předpověď výkonnosti produktu v reálném světě. K tomu se využívá tzv. DBM funkcionalit (Dynamic Behaviour Modeling) pro návrh produktů i komponentů.

Systémy technických řešení umožňují použít mnoho různých simulačních modelů chování komplexních produktů. Tyto modely obyčejně zřídkakdy spolupracují navzájem a neexistují tedy v jakémsi souhrnném prostředí, aby umožnily „celo systémovou multi fyzikální simulaci“ celého produktu. Dassault Systemes řešení naopak poskytuje plně integrované prostředí pro modelování systémů, které využívá simulaci týkající se chování jak simulačních modelů, tak i 3D modelu produktu

Dassault Systemes nabízí plně integrované řešení pro architekturu, modelování a simulaci produktů. CATIA Systems Architecture zajišťuje sledovatelnost od počáteční definice požadavků až po finální dodávku produktů a jejich podporu. To umožňuje systémovým architektům, konstruktérům, inženýrům a technickým expertům definovat a vymezit strukturu a vzájemné závislosti složitých produktů a výrobků. To urychluje proces inženýrských návrhů od počáteční specifikace, přes vývoj a ověřování až po dodání výrobků ve správnou chvíli na trh.

Detailní informace o produktovém portfoliu naleznete na internetových stránkách společnosti Dassault Systemes, případně kontaktujte našeho zástupce, který vám pomůže propojit vaše potřeby s nabídkou CATIA Systems Engineering produktů. 

Poptávkový formulář