Produkty

ENOVIA V6 je komplexní podnikové řešení správy technické i netechnické dokumentace, výrobkových struktur, jejich variant, projektů, zákaznických požadavků a produktových či zakázkových informací, které nabízí široké možnosti sdílení a výměnu všech produktových informací vzniklých v průběhu celého životního cyklu a vzájemnou spolupráci nejen mezi jednotlivými uživateli a odděleními podniku, ale i dodavateli či odběrateli. Je velmi efektivním nástrojem řízení projektů ve výrobě pro většinu odvětví průmyslu.

VÍCE INFO

Systém CATIA je světovou špičkou v oblasti CAD/CAM/CAE technologií. Systém nNabízí široké spektrum řešení integrovaných do jednoho prostředí pro veškeré aspekty a obory konstruování a vývoje výrobku, práce ve 3D založená na jednotné databázi, provázanost na PLM systémy, podpora bezvýkresové výroby, zajištění spolupráce v týmech, optimalizace technologických procesů, snižování nákladů, zvyšování konkurenceschopnosti firmy.

VÍCE INFO

3DVIA Composer přináší revoluci v tvorbě průvodní technické dokumentace. 3DVIA Composer mění způsob, jakým zpracováváte, upravujete a dále distribuujete vaši produktovou dokumentaci.Vysoká efektivita procesu tvorby dokumentace je dána využitím veškerých 3D dat produktu, čímž se snižuje časová náročnost na přepracování technické dokumentace při změnách produktu.

VÍCE INFO

Exalead je globální poskytovatel kontextuálních vyhledávacích webových služeb a tvůrce produktu CloudView, špičkové průmyslové platformy pro Search-Based Applications (SBAs). Poskytujeme jednoduchou a intuitivní aplikaci, která umožní rychlý přístup k požadované a kompletní informaci uvnitř i vně organizace.

VÍCE INFO

Netvibes Dashboard Intelligence pomáhá podnikům sledovat a spravovat vše v reálném čase, osobní panelů pro lepší a rychlejší rozhodování. Netvibes umožňuje společnostem: Monitorovat a spravovat všechny vnitřní systémy a datové zdroje a na sociální síti (aplikace, informační kanály, Twitter, Facebook. Automatizaci zpráv a získat inteligentní výstrahy na obou vnitřních systémů a webových trendů.

VÍCE INFO

DELMIA umožňuje výrobě ve všech odvětvích průmyslu virtuálně definovat, plánovat, vytvářet, monitorovat a kontrolovat produkční procesy. Výhody systému jsou především ve snížení času programování NC a zajištění vytvoření bezkolizní dráhy nástroje. Zlepšení programovací přesnosti tím, že simuluje skutečné chování komplexních obráběcích strojů zvyšuje produktivitu tím, že eliminuje tradiční zpracování dat.

VÍCE INFO