Novinky

Certifikace ISO 9001

 

Dne 18.4.2014 společnost DYTRON s.r.o. úspěšně dovršila proces certifikace normou ISO 9001, která definuje řadu standardizovaných požadavků v oblasti řízení kvality. Certifikace pokrývá zejména oblasti prodeje informačních techologií, odborného poradenství a proces, pokrývající implementaci řešení pro správu životního cyklu výrobku a procesu inovace výrobků.

Společnost byla úspěšně prověřena v následujících oblastech:

  • Systém řízení dokumentace a záznamů
  • Odpovědnost na úseku řízení
  • Řízení zdrojů
  • Realizace produktu, řízení provozu, řízení systému
  • Měření, analýza, zlepšování kvality služeb, vč. interních auditů
  • Vyšetření stížností zákazníků

Dle certifikačního orgánu odpovídají interní procesy společnosti velmi vysokému standardu, což má v neposlední řadě značný vliv na kvalitu úrovně nabízených služeb.

„Dokumentace systému řízení kvality prokazuje shodu s požadavky systémové normy a poskytuje adekvátní strukturu na podporu realizace a udržování kvality řízení. Organizace prokázala velmi efektivní implementaci, udržování a zahájené zlepšování svého systému pro kvalitu řízení.„

Ing. Jan Čančík | Vedoucí týmu aditorů